ŽALNI IN ŽARNI ARANŽMAJI

Žalne izdelke dostavimo in obenem uredimo mrliško vežico.

Cvetje dostavimo tudi v sosednje občine ali na dom.

ŽARNI VENČKI

ŽALNI VENCI

ŽALNE IKEBANE